Halliburton Energy Services, Inc./Transocean Punitive Damages & Assigned Claims Settlements

Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường

Thông Báo Tóm Tắt

Nhấp vào đây để tải về và xem Mẫu Yêu Cầu Bồi Thường ở Định Dạng PDF

Các tài liệu trên ở định dạng PDF. Cần có phần mềm Acrobat Reader để xem được định dạng PDF. Quý vị có thể đã có Phần mềm Adobe Acrobat Reader trên máy tính hoặc trong các đĩa đi kèm máy tính của quý vị. Nếu quý vị có, quý vị sẽ không cần tải về phần mềm Adobe Acrobat. Nếu quý vị chưa có Acrobat, quý vị có thể tải về phần mềm Adobe Acrobat Reader Miễn phí.